4/5/07

Sinopsi

La Valldigna s’ha vist últimament emmarcada dins d’unes tendències o accions que busquen el progrès cap a una millor qualitat de vida. Aquestes tendències o accions no han sigut del gust de tots els valldignencs, cosa que ha creat molts punts de vista diferents.

L’audiovisual intenta reflexar la realitat que es viu hui en dia a la Valldigna. O siga, a apropar als valldignencs aquells racons de la Valldigna, que potser alguns encara no hi coneixen, a mostrar els carrers dels pobles amb la seua gent inclosa i a mostrar també les accions de la gent que, d’alguna manera o altra, també s’emmarquen dins de l’actual Valldigna